Ενημέρωση για τη διάθεση του νέου driver των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Η νέα έκδοση του driver SignPro Τύπου Α είναι πλήρως συμβατή με τις νέες προδιαγραφές (δημιουργία e.txt, s.txt, κωδικοποίηση και αποστολή των στοιχείων) διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς για τις επιχειρήσεις. Η νέα έκδοση συνεχίζει να δίνει έμφαση στην αξιοπιστία και την ασφάλεια των δεδομένων που είναι και οι βασικοί λόγοι για την διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική αγορά Φορολογικών Μηχανισμών από το 2003 έως και σήμερα.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε πως οι επιχειρήσεις πρέπει να αναβαθμίσουν τον driver έως και τις 30/4/2013.