Αρχείο Blog

Riffle: το δίκτυο ανωνυμίας που θα αλλάξει τα δεδομένα στο Web

Ερευνητές του MIT και της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης, ανέπτυξαν ένα νέο και ασφαλές δίκτυο ανωνυμίας, που θα μπορούσε, υπό συνθήκες, μελλοντικά να αντικαταστήσει το δημοφιλές TOR.

«Αρχικά θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ανώνυμου διαμοιρασμού αρχείων, όπου ο παραλήπτης και ο αποστολέας δεν θα γνώριζαν ο ένας τον άλλο», δήλωσε ο Albert Kwon, επικεφαλής της έρευνας, η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί σύντομα στο Συνέδριο για Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας. Το εγχείρημα ονομάζεται Riffle και έχει ως στόχο να βοηθήσει όσους χρήστες επιθυμούν να χρησιμοποιούν γενικότερα το Web αλλά και ειδικά συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το Twitter, για να μεταδώσουν κάποιο μήνυμα ανώνυμα.

Το Riffle βασίζεται σε προϋπάρχουσες τακτικές ασφαλείας, που όμως αξιοποιεί με διαφορετικό τρόπο από άλλα παρόμοια δίκτυα. Η βασική τεχνολογία στον «πυρήνα» του, είναι το mixnet, μια σειρά από servers δηλαδή, που «ανακατεύουν» τη διαδικτυακή κυκλοφορία, βάσει της ίδιας λογικής με την οποία «ανακατεύει» κανείς μια τράπουλα, για να τυχαιοποιήσει τη σειρά των φύλλων.

Με απλά λόγια, το Riffle αξιοποιεί τη μέθοδο "Onion Routing", χρησιμοποιώντας πολλά συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο, καθώς και κρυπτογράφηση, για να αποκρύψει την ταυτότητα των χρηστών του. Ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο δρομολογεί την πληροφορία, μέχρι αυτή να καταλήξει στον τελικό της προορισμό, είναι εντελώς τυχαίος.

Αυτό που κάνει όμως το Riffle περισσότερο «στεγανό» από το TOR, είναι ότι αξιοποιεί μια τεχνική, που επιτρέπει σε κάθε συνδεδεμένο σύστημα να εξακριβώσει με μαθηματικό τρόπο, το κατά πόσο η πληροφορία που λαμβάνει είναι ακριβής. Έτσι καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβει κάποιος το δίκτυο, ακόμα κι αν αρκετά συστήματα σε αυτό έχουν εκτεθεί.

Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα του TOR, είναι ο περιορισμός στην ταχύτητα σύνδεσης, που αναπόφευκτα επιφέρει εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του. Για απλό browsing η ταχύτητα του TOR είναι ίσως επαρκής, δυστυχώς όμως δεν ισχύει το ίδιο για άλλες χρήσεις του Διαδικτύου, όπως είναι ο διαμοιρασμός αρχείων μέσω κάποιου Torrent client.

Οι πρώτες δοκιμές όμως του Riffle είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές, αφού φαίνεται ότι χρειάζεται μόλις το ένα δέκατο του χρόνου που θα χρειαζόταν το TOR για να μεταδώσει ένα μεγάλο αρχείο μεταξύ ανώνυμων χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση, το Riffle είναι ένα ελπιδοφόρο εγχείρημα, που ίσως αλλάξει στο μέλλον τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το Web. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, αφού η ανάπτυξη του προτύπου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ούτε αρκετές δοκιμές, ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και αδύνατα σημεία της υλοποίησης.

internet

Αφήστε το σχόλιό σας