Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας Update του προγράμματος: Academia Financials Γενική Λογιστική

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Γενική Λογιστική

Κύριες Εργασίες

Στις «Κινήσεις Λογιστικής» λειτουργεί κανονικά η χρήση λογιστικού άρθρου με υπολογιζόμενα πεδία.

 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-UTILITIES

Ενημερώσεις –Διαγραφές

Στην επιλογή «Επανενημέρωση Κινήσεων Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκε το κριτήριο Α/Α Κίνησης Από- Έως.

 

ΓΕΝΙΚΑ

1.

NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο μηνύματα από την Data Communication, σημαντικά για την ενημέρωσή σας. Το ενημερωτικό μήνυμα θα εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης και επάνω από κάθε ανοιχτό παράθυρο, προκειμένου να το βλέπετε Μετά την ανάγνωση του μηνύματος, για να συνεχίσετε την εργασία σας, κλείνετε απλώς το μήνυμα από το x.

 

 

2.

Έχετε πλέον άμεση πρόσβαση στις νέες δυνατότητες της εφαρμογής ύστερα από κάθε διαδικασία αναβάθμισης. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του Live Update, εμφανίζεται η ερώτηση «Θέλετε να δείτε τις νέες δυνατότητες;» και αν απαντήσετε «Ναι» ανοίγει το .pdf αρχείο με τις νέες δυνατότητες του προγράμματος.

 

 

3.

Η διαδικασία Αποστολής Προτάσεων στην Data Communication απλοποιήθηκε και, παράλληλα, ανανεώθηκε η εμφάνιση της φόρμας. Αντίγραφο της πρότασής σας θα εμφανιστεί στο e-mail που δηλώσατε. Να σημειωθεί ότι e-mail με μέγεθος που ξεπερνά τα 10ΜΒ δεν αποστέλλεται στην Data Communication.

Αφήστε το σχόλιό σας