Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας Update του προγράμματος: Premium HRM

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Κύριες Εργασίες

Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου

ΝΕΟ!Προστέθηκε η δυνατότητα κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης αδείας, ο φόρος της αποδοχής να υπολογίζεται με 20%. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε συμπληρώσει στη λειτουργία «Είδη Αποδοχών» (Μισθοδοσία / Πίνακες), στο πεδίο «Υπολογισμός ΦΜΥ με 20%», την τιμή «ΝΑΙ».

 

ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Έντυπα ΟΑΕΔ

Εκτυπώσεις

Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Ε4 Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης της εκτύπωσης και επιλογής μονάδας δίσκου όπου θα αποθηκευθεί το αρχείο xml. Απαραίτητη προϋπόθεσηείναι να έχετε επιλέξει στα κριτήρια της εκτύπωσης στο πεδίο «Αποθήκευση Δεδομένων» την τιμή «Ναι» και να επιλέξετε από το πεδίο «Μονάδα Δίσκου»τον δίσκο στον οποίο θέλετε να γίνει η αποθήκευση.

 

Αφήστε το σχόλιό σας