Ενημέρωση Nέας Κυκλοφορίας Update του προγράμματος: WinEra

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ

Κύριες Εργασίες

Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών

Στη φόρμα Παραστατικά Δαπανών (Κινήσεις Προμηθευτών)έχετε πλέον τη δυνατότητα να καταχωρίσετε κίνηση ΦΠΑ, αρκεί να αφήσετε κενό το πεδίο της Καθαρής Αξίας στα σύνολα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Γενική Λογιστική

Κύριες Εργασίες

Στις «Κινήσεις Λογιστικής» λειτουργεί κανονικά ο έλεγχος σε περίπτωση κίνησης που δεν είναι ισοσκελισμένη. Υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος ενεργοποιείται από την επιλογή Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής, στο μήνυμα DC_2052.

Αφήστε το σχόλιό σας