Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας Update του προγράμματος: WinEra ERP Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 5.80.08 της εφαρμογής WinEra ERP.

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ

Κύριες Εργασίες

Κινήσεις Πελατών/Προμηθευτών

ΝΕΟ! Στην «Τιμολόγηση», στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιο παραστατικό το οποίο είναι συνδεδεμένο με δύο εκτυπωτικές φόρμες και θέλετε να το επανεκτυπώσετε, εμφανίζεται πλέον πατώντας «Εκτύπωση» ένα πινακάκι με τις επιλογές: 1η και 2η Φόρμα, 1η Φόρμα, 2η Φόρμα ώστε να δηλώσετε ποια από τις φόρμες θέλετε να επανεκτυπώσετε.

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

Εκτυπώσεις

Πληροφοριακές

 ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε στο μενού η καινούρια εκτύπωση «Πρόταση Παραγγελίας σε Προμηθευτές», η οποία εμφανίζει την ποσότητα που πρέπει να παραγγείλετε ανά είδος. Υποχρεωτικά Κριτήρια που πρέπει να συμπληρώσετε είναι τα: Χρήση, Έτος (Από-Έως), Μήνας (Από-Έως), Μήνες Κάλυψης. Ο χρήστης δηλώνει στα κριτήρια το χρονικό διάστημα με βάση το οποίο η εφαρμογή θα υπολογίζει τα παρακάτω στοιχεία: την Ποσότητα που έχει Πωληθεί (ΠΩΛ), τις Αναμενόμενες Πωλήσεις (ΑΝ_ΠΩΛ) με βάση τους μήνες κάλυψης [(ΠΩΛ / Μήνες Υπολογισμού Πωλήσεων) x Μήνες Κάλυψης] και με ποσότητες στρογγυλοποιημένες προς τα επάνω, το Τρέχον Υπόλοιπο (ΥΠΟΛ), καθώς και την Ποσότητα που πρέπει να Παραγγελθεί τελικά από κάθε είδος (ΑΝ_ΠΩΛ – ΥΠΟΛ).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Βοηθητικές Εργασίες /Λοιπές

Μεταφορά Εγγραφών από Υποκατάστημα  

ΝΕΟ! Προστέθηκε στους βασικούς πίνακες που μεταφέρονται στο υποκατάστημα ο πίνακας «Κλάσεις Πελ./Προμ.».

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φόρμες Εκτύπωσης

ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Τιμολογίων» έχετε πλέον τη δυνατότητα να τυπώσετε ολογράφως στα αγγλικά τη συνολική αξία καθώς και τη συνολική αξία πληρωμής, αρκεί να προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα το πεδίο [744] Συν. Αξία (Ολογράφως Αγγλικά) και  [745] Συν. Αξία Πληρωμής (Ολογράφως Αγγλικά). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσθέσετε τα αντίστοιχα πεδία (Συν.Αξ.Πληρ.Ολογ.Αγγλ. και Συν.Αξία Ολογρ.Αγγλικά)  και στην καταχωρητική φόρμα της τιμολόγησης (Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών).